loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : giáo trình trung học chính trị : lưu hành nội bộ

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 274 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 324.2597075

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 350/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top