loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Supporting Vietnamese EFL university students' development of argumentative writing through Systemic Functional Linguistics-based genre pedagogy / Đinh Thanh Liêm

Tác giả : Đinh Thanh Liêm

Nhà xuất bản : University of Wollongong

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : [Australia]

Mô tả vật lý : 372 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 428.24

Chủ đề : 1. Lập luận. 2. Lối viết học thuật. 3. Luận án -- Úc. 4. Tiếng Anh -- Tu từ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27902
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top