loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Moving towards communication-oriented language teaching at the primary English level : a Vietnamese perspective / Trần Thị Hiền

Tác giả : Trần Thị Hiền

Nhà xuất bản : Edith Cowan University

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Perth, Australia

Mô tả vật lý : xiii, 388 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.65044

Chủ đề : 1. Luận án -- Úc. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại -- Dạy và học (Tiểu học). 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27842
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27843 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top