loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Farkas-type results for vector systems and applications / Đặng Hải Long ; Supervisor : Nguyen Dinh

Tác giả : Đặng Hải Long ; Supervisor : Nguyen Dinh

Nhà xuất bản : University of Science

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xii, 103, [16] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 519

Chủ đề : 1. Hàm giá trị vectơ. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Toán ứng dụng. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27839
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27840 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top