loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The development of matrimonial property law in Vietnam in mirror of the foreign impacts / Nguyễn Thị Mỹ Linh ; Supervisor : Herger Csabáné

Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Linh ; Supervisor : Herger Csabáné

Nhà xuất bản : University of Pecs

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Pecs, Hungary

Mô tả vật lý : 267 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 346.59701664

Chủ đề : 1. Luận án -- Hungary. 2. Luật hôn nhân -- Việt Nam. 3. Luật pháp so sánh. 4. Luật tài sản hôn nhân -- Việt Nam. 5. Phân phối công bằng tài sản trong hôn nhân -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27897
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top