loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A study on the establishment of sustainable shrimp farming industry and Its challengenges in the Mekong Delta, Vietnam / Nguyễn Ánh Minh

Tác giả : Nguyễn Ánh Minh

Nhà xuất bản : Kagoshima University

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Kagoshima city, Japan

Mô tả vật lý : 216 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.3725388095978

Chủ đề : 1. Luận án -- Nhật Bản. 2. Ngành nuôi tôm -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 3. Nuôi trồng thủy sản -- Khía cạnh kinh tế -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27893
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27894 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top