loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chánh niệm của khách hàng trong đồng tạo sinh giá trị dịch vụ cho cuộc sống tốt hơn = Customer mindfulness in service value co-creation for a better life / Mai Thị Mỹ Quyên ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Nguyễn Hậu

Tác giả : Mai Thị Mỹ Quyên ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Nguyễn Hậu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 204, [35] tờ : bảng, sơ đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.812

Chủ đề : 1. Chất lượng sản phẩm. 2. Công nghiệp dịch vụ. 3. Hài lòng khách hàng. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Quan hệ khách hàng. 6. Sản phẩm thương hiệu. 7. Thành công trong kinh doanh. 8. Thương hiệu. 9. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27828
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27829 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top