loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh / Trần Kiều Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hảo

Tác giả : Trần Kiều Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hảo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, 206, 103, [83] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.110959779

Chủ đề : 1. Giáo dục tiểu học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giáo viên tiểu học -- Đào tạo -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27825
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27826 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top