loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The Role of supplier willingness in supplier development : a case study of SME supplier selection and development in information technology outsourcing sector / Nguyễn Chí Toàn

Tác giả : Nguyễn Chí Toàn

Nhà xuất bản : Universität Leipzig

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [Germany]

Mô tả vật lý : 282 tr. : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.521

Chủ đề : 1. Công nghệ thông tin -- Hợp đồng thuê ngoài. 2. Cung và cầu. 3. Doanh nghiệp -- Hợp đồng thuê ngoài. 4. Luận án -- Đức. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27891
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27892 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top