loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu đột biến gen IDH1/2 của u tế bào thần kinh đệm lan tỏa ở người trưởng thành / Trần Kim Tuyến ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Sơn, Võ Minh Tuấn

Tác giả : Trần Kim Tuyến ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Sơn, Võ Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, [188] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.994

Chủ đề : 1. Gen IDH1/2. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. U thần kinh đệm -- Chẩn đoán. 4. U thần kinh đệm -- Điều trị. 5. Ung thư -- Khía cạnh di truyền. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27819
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27820 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top