loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của biến thể gen CYP2C9, VKORC1 và yếu tố lâm sàng trên liều Acenocoumarol / Trương Tú Trạch ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Ngọc Hoa, Hoàng Anh Vũ

Tác giả : Trương Tú Trạch ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Ngọc Hoa, Hoàng Anh Vũ

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, [169] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.12

Chủ đề : 1. Gen CYP2C9. 2. Gen VKORC1. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Thuốc Acenocoumarol. 5. Tim -- Bệnh -- Chẩn đoán. 6. Tim -- Bệnh -- Điều trị. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27813
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27814 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top