loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Contributions to the Ekeland variational principle oriented to some different applications / Lê Phước Hải ; Supervisor : Phan Quoc Khanh

Tác giả : Lê Phước Hải ; Supervisor : Phan Quoc Khanh

Nhà xuất bản : University of Science

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xiii, 90 tờ, [13] ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.64

Chủ đề : 1. Không gian Banach. 2. Không gian Metric. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Tính các biến thể. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27874
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27875 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top