loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Truyền kì Việt Nam thời trung đại từ góc nhìn huyền thoại (Đối chiếu với truyền kì Trung Hoa thời trung đại) / Hoàng Thị Thùy Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Phan Cẩm Vân

Tác giả : Hoàng Thị Thùy Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Phan Cẩm Vân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 196, lv tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Truyền kỳ Trung Quốc -- Lịch sử và phê bình. 2. Truyền kỳ Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học dân gian Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn học so sánh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27807
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27808 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top