loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tính đa tách biến của bài toán Micz-Kepler chín chiều dưới góc nhìn giải tích và đại số / Lê Đại Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Tác giả : Lê Đại Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 94 tờ, [30] tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.15

Chủ đề : 1. Đơn cực từ tính. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Vật lý toán học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27871
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27872 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top