loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

"Tự nhiên" và "nữ giới" trong văn xuôi nữ Việt Nam đương đại nhìn từ nữ quyền luận sinh thái / Hoàng Lê Anh Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi

Tác giả : Hoàng Lê Anh Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 217, xxxvii tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.9228408

Chủ đề : 1. Nhà văn nữ Việt Nam. 2. Nữ quyền sinh thái -- Việt Nam. 3. Phụ nữ và môi trường -- Việt Nam. 4. Văn xuôi Việt Nam -- Thế kỷ 21. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27804
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27805 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top