loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

"Tự nhiên" và "nữ giới" trong văn xuôi nữ Việt Nam đương đại nhìn từ nữ quyền luận sinh thái / Hoàng Lê Anh Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi

Tác giả : Hoàng Lê Anh Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 217, xxxvii tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.9228408

Chủ đề : 1. Nhà văn nữ Việt Nam. 2. Nữ quyền sinh thái -- Việt Nam. 3. Phụ nữ và môi trường -- Việt Nam. 4. Văn xuôi Việt Nam -- Thế kỷ 21. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27804
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27805 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top