loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Kết quả phẫu thuật một thì điều trị bệnh Hirschsprung thể kinh điển được chẩn đoán bằng sinh thiết hút / Hồ Trần Bản ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Nguyễn Uy Linh, Trương Quang Định

Tác giả : Hồ Trần Bản ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Nguyễn Uy Linh, Trương Quang Định

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 140, [76] tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 618.9233

Chủ đề : 1. Bệnh Hirschsprung -- Phẫu thuật. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trẻ em -- Phẫu thuật. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27868
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27869 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top