loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát thành phần kim loại trong bảng mạch điện tử phế thải và thu hồi kim loại đồng bằng phương pháp điện hóa / Trần Thị Phương Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Nhị Trự, Trần Văn Mẫn

Tác giả : Trần Thị Phương Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Nhị Trự, Trần Văn Mẫn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 173, [22] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 669

Chủ đề : 1. Bảng mạch điện tử phế thải. 2. Điện hóa kim loại. 3. Kim loại đồng -- Điện phân. 4. Kim loại -- Phân tích. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27801
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27802 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top