loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái tại tỉnh Đồng Nai hiện nay / Đặng Hoàng Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Đức Khiển

Tác giả : Đặng Hoàng Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Đức Khiển

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], 231, [51] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 363.700959775

Chủ đề : 1. Bảo vệ môi trường -- Việt Nam -- Đồng Nai. 2. Công nghiệp hóa -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Đồng Nai. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phát triển kinh tế -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Đồng Nai. 5. Sinh thái học -- Việt Nam -- Đồng Nai. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27795
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27796 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top