loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giá trị xét nghiệm Mp1p trong chẩn đoán và dự báo nhiễm nấm Talaromyces marneffei ở bệnh nhân AIDS / Võ Triều Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Ngọc Nga, Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Tác giả : Võ Triều Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Ngọc Nga, Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, [176] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.9792

Chủ đề : 1. AIDS (Bệnh). 2. AIDS (Bệnh) -- Bệnh nhân. 3. Bệnh truyền nhiễm. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Nhiễm nấm Talaromyces -- Chẩn đoán. 6. Nhiễm nấm Talaromyces -- Điều trị. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27792
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27793 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top