loading

Sách, tuyển tập

Những ngày thứ ba với thầy Morrie / Mitch Albom ; Nguyễn Hữu Gia Bảo dịch

Tác giả : Mitch Albom ; Nguyễn Hữu Gia Bảo dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 239 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786042221634

Số phân loại : 813

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Văn học thiếu nhi Mỹ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3722/2022
(C 90)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3723/2022
(C 90/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3724/2022
(C 90/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top