loading

Sách, tuyển tập

Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ / Stephen Hawking ; Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam dịch ; Đặng Vĩnh Thiên, Chu Hảo hiệu đính

Tác giả : Stephen Hawking ; Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam dịch ; Đặng Vĩnh Thiên, Chu Hảo hiệu đính

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 253 tr., 8 tờ tranh ảnh màu : tranh ảnh ; 20 cm

ISBN : 9786041005556

Số phân loại : 530.12

Chủ đề : 1. Thuyết lượng tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Booth 002 (Quận 1) - 96C, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh BO.01.00219
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Booth 002 (Quận 1) - 96C, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh BO.01.00220
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top