loading

Sách, tuyển tập

Những lá thư gửi tân Bộ trưởng Giáo dục / Fernando M. Reimers ; Hoàng Anh Đức, Lê Anh Vinh dich

Tác giả : Fernando M. Reimers ; Hoàng Anh Đức, Lê Anh Vinh dich

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 242 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786043316391

Số phân loại : 370

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục. 2. Dân chủ và giáo dục. 3. Giáo dục và toàn cầu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5004/2022
(5500/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5005/2022
(5500/8)
Đang được mượn
Top