loading

Sách, tuyển tập

Logic của tâm trí : thiên kiến xác nhận ảnh hưởng đến phán đoán của con người như thế nào? / Michael Lewis ; Tùng Vũ dịch

Tác giả : Michael Lewis ; Tùng Vũ dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 359 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786047786589

Số phân loại : 612.8233

Chủ đề : 1. Khoa học thần kinh. 2. Khoa học thần kinh nhận thức. 3. Sinh lý học thần kinh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Kể về câu chuyện tình bạn tuyệt đẹp của hai nhà tâm lý học trên hành trình đi tìm lời giải cho tâm lý con người, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về tâm lý con người; các thí nghiệm tâm lý của hai nhà nghiên cứu giúp hiểu biết thêm về khía cạnh tâm lý của con người

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4881/2022
(8172/13)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4882/2022
(8172/14)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top