loading

Sách, tuyển tập

Khoa học về khởi nghiệp / Masayuki Tadokoro ; Nguyễn Hoàng Thảo dịch

Tác giả : Masayuki Tadokoro ; Nguyễn Hoàng Thảo dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 494 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786047781164

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới. 2. Đổi mới công nghệ. 3. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu 20 giai đoạn từ lúc bắt đầu khởi nghiệp đến khi gặt hái thành công; kiểm chứng ý tưởng của khởi nghiệp, kiểm chứng khách hàng, kiểm chứng phương pháp, sản xuất sản phẩm được thị trường đón nhận và cải cách để mở rộng quy mô

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4801/2022
(11627/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4802/2022
(11627/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4803/2022
(DN 1580/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top