loading

Sách, tuyển tập

Khởi nghiệp tinh gọn / Eric Ries ; Nguyễn Dương Hiếu ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Eric Ries ; Nguyễn Dương Hiếu ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 332 tr. : minh họa ; 23 cm

ISBN : 9786043127973

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới. 2. Hiệu quả tổ chức. 3. Thị hiếu khách hàng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4756/2022
(11635/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4757/2022
(DN 1585/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top