loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Méthodes de machine learning pour le suivi de l'occupation du sol des deltas du Viêt-Nam / Lâm Chí Nguyện

Tác giả : Lâm Chí Nguyện

Nhà xuất bản : Université de Bretagne Occidentale

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Brest, France

Mô tả vật lý : 155 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.3678

Chủ đề : 1. Đất trồng -- Hệ thống thông tin địa lý -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Đất trồng -- Hệ thống thông tin địa lý -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Hồng. 3. Địa tin. 4. Luận án -- Pháp. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27773
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27774 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top