loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Three essays on the effects credit default swaps / Nguyễn Hoàng Bình

Tác giả : Nguyễn Hoàng Bình

Nhà xuất bản : Victoria University of Wellington

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Wellington, New Zealand

Mô tả vật lý : 173 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.15224

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính. 2. Giao dịch hoán đổi (Tài chính). 3. Luận án -- New Zealand. 4. Phái sinh tín dụng. 5. Rủi ro (Tài chính). 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27769
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27770 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top