loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Exploring the mediating role of dynamic capabilities in the relationship between intellectual capital and performance of information and communications technology firms / Hoàng Thành Nhơn ; Supervisors : Mai Ngoc Khương, Bui Quang Thong

Tác giả : Hoàng Thành Nhơn ; Supervisors : Mai Ngoc Khương, Bui Quang Thong

Nhà xuất bản : International University

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh city

Mô tả vật lý : 169 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 658.4038

Chủ đề : 1. Công ty -- Quản lý. 2. Năng suất lao động. 3. Quản lý tri thức. 4. Quản trị kinh doanh. 5. Vốn nhân lực. 6. Vốn trí tuệ -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27767
Đang xử lý kỹ thuật
Top