loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật Việt Nam về vệ sinh dịch tễ đối với hàng nông sản xuất khẩu / Trần Vang Phủ ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Sơn

Tác giả : Trần Vang Phủ ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 157, [32] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.5970878

Chủ đề : 1. Hàng rào phi thuế quan -- Việt Nam. 2. Hàng xuất khẩu -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Luật và pháp chế thực phẩm -- Việt Nam. 5. Nông sản -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27758
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27759 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top