loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật Việt Nam về vệ sinh dịch tễ đối với hàng nông sản xuất khẩu / Trần Vang Phủ ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Sơn

Tác giả : Trần Vang Phủ ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 157, [32] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.5970878

Chủ đề : 1. Hàng rào phi thuế quan -- Việt Nam. 2. Hàng xuất khẩu -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Luật và pháp chế thực phẩm -- Việt Nam. 5. Nông sản -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27758
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27759 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top