loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thu nhận ethanol từ sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha SP. / Nguyễn Minh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Việt Mẫn, Hoàng Kim Anh

Tác giả : Nguyễn Minh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Việt Mẫn, Hoàng Kim Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 194, [30] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 664

Chủ đề : 1. Ethanol -- Phân tích. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Polysaccharides -- Phân tích. 4. Rong Chaetomorpha SP -- Phân tích. 5. Thực phẩm -- Công nghệ sinh học. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27755
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27756 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top