loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hiệu quả làm việc cá nhân trong đội ảo : một tiếp cận hệ thống / Trịnh Thị Nhài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mạnh Tuân, Trương Thị Lan Anh

Tác giả : Trịnh Thị Nhài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mạnh Tuân, Trương Thị Lan Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 286, [33] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.4022

Chủ đề : 1. Hiệu suất làm việc -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhóm làm việc cá nhân trong đội ảo -- Quản lý. 4. Nhóm làm việc -- Quản lý. 5. Quản trị kinh doanh. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27752
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27753 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top