loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hiệu quả làm việc cá nhân trong đội ảo : một tiếp cận hệ thống / Trịnh Thị Nhài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mạnh Tuân, Trương Thị Lan Anh

Tác giả : Trịnh Thị Nhài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mạnh Tuân, Trương Thị Lan Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 286, [33] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.4022

Chủ đề : 1. Hiệu suất làm việc -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhóm làm việc cá nhân trong đội ảo -- Quản lý. 4. Nhóm làm việc -- Quản lý. 5. Quản trị kinh doanh. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27752
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27753 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top