loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn / Võ Đức Thịnh ; Người hướng dẫn khoa học : Thái Doãn Chương, Nguyễn Lê Hoàng Anh

Tác giả : Võ Đức Thịnh ; Người hướng dẫn khoa học : Thái Doãn Chương, Nguyễn Lê Hoàng Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 150 tờ, [36] tr. : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 519

Chủ đề : 1. Hàm vi phân. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Toán ứng dụng. 4. Tối ưu hóa toán học. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27743
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27744 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top