loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu và chế tạo đế sers trên nền vật liệu ZnO, Graphene và Ag trong phân tích Rhodamine 6G và Crystal Violet bằng quang phổ Raman / Nguyễn Hữu Lợi ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Thị Hạnh Thu, Nguyễn Văn Cáttiên

Tác giả : Nguyễn Hữu Lợi ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Thị Hạnh Thu, Nguyễn Văn Cáttiên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 184 tờ, [36] tr. : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 535.846

Chủ đề : 1. Bề mặt (Vật lý học). 2. Graphene -- Thuộc tính quang học. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phân tích quang phổ. 5. Quang học. 6. Quang phổ Raman. 7. Tán xạ Raman, tăng cường bề mặt. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27740
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27741 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top