loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá năng lực suy luận thống kê y học của sinh viên khi giải quyết vấn đề thực tế / Trần Thúy Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Vui, Nguyễn Thị Nga

Tác giả : Trần Thúy Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Vui, Nguyễn Thị Nga

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 188, PL 91 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 610.727

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Thống kê y học. 3. Y học -- Phương pháp thống kê. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27737
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27738 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top