loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tiếp xúc văn hóa Việt - Pháp trong lĩnh vực giáo dục ở Nam Kỳ / Ngô Thị Minh Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Long, Trần Thanh Nhàn

Tác giả : Ngô Thị Minh Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Long, Trần Thanh Nhàn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 248, [63] tờ : chân dung, bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Việt Nam -- 1930-1945. 2. Giao lưu văn hóa -- 1930-1945. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Pháp -- 1930-1945. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27731
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27732 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top