loading

Luận án, luận văn

Vật liệu nền đa chức năng TixW1-xO2 (x=0.5; 0.6; 0.7; 0.8) cho Platinum để cải thiện hoạt tính và khà năng chống ngộ độc Co cho pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp Alcohol / Phạm Quốc Hậu ; Người hướng dẫn khoa học : Ho Thi Thanh Van, Nguyen Trương Son

Tác giả : Phạm Quốc Hậu ; Người hướng dẫn khoa học : Ho Thi Thanh Van, Nguyen Trương Son

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 621.312429

Chủ đề : 1. Công nghiệp pin nhiên liệu Alcohol -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Pin nhiên liệu -- Tóm tắt. 4. Platinum -- Phân tích -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27725
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top