loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The multifunctional TixW1-xO2 (x=0.5; 0.6; 0.7; 0.8) support for Platinum to enhance the activity and co-tolerance of direct alcohol fuel cells / Phạm Quốc Hậu ; Người hướng dẫn khoa học : Ho Thi Thanh Van, Nguyen Trương Son

Tác giả : Phạm Quốc Hậu ; Người hướng dẫn khoa học : Ho Thi Thanh Van, Nguyen Trương Son

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh City University of Technology

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xvi, 125, [36] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.312429

Chủ đề : 1. Công nghiệp pin nhiên liệu Alcohol. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Pin nhiên liệu. 4. Platinum -- Phân tích. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27723
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27724/2022 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top