loading

Luận án, luận văn

Ẩn dụ ý niệm về hôn nhân, gia đình trong tiếng Việt (trên cứ liệu văn xuôi hiện đại) / Vũ Hoàng Cúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hiệp, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Vũ Hoàng Cúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hiệp, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 495.922

Chủ đề : 1. Gia đình -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Hôn nhân -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Ngôn ngữ học tri nhận -- Tóm tắt. 5. Ngôn ngữ học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 6. Tiếng Việt -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27716
Đang xử lý kỹ thuật
Top