loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ẩn dụ ý niệm về hôn nhân, gia đình trong tiếng Việt (trên cứ liệu văn xuôi hiện đại) / Vũ Hoàng Cúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hiệp, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Vũ Hoàng Cúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hiệp, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [7], 211, [44] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.922

Chủ đề : 1. Gia đình -- Việt Nam. 2. Hôn nhân -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ngôn ngữ học tri nhận. 5. Ngôn ngữ học -- Việt Nam. 6. Tiếng Việt. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27714
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27715 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top