loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu mối liên quan giữa kiểu gen và kiểu hình đặc trưng trong bảo tồn chó Phú Quốc / Quan Quốc Đăng ; Người hướng dẫn khoa học : Chung Anh Dũng , Trần Hoàng Dũng

Tác giả : Quan Quốc Đăng ; Người hướng dẫn khoa học : Chung Anh Dũng , Trần Hoàng Dũng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 133, [70] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 591.35

Chủ đề : 1. Chó -- Việt Nam -- Phú Quốc. 2. Di truyền học động vật. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27705
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27706 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top