loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tiêm Botulinum Toxin qua nội soi trong điều trị rối loạn phát âm co thắt / Nguyễn Thành Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Phan Chung Thủy , Nguyễn Thị Ngọc Dung

Tác giả : Nguyễn Thành Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Phan Chung Thủy , Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 616.8556

Chủ đề : 1. Botulinum toxin -- Ứng dụng điều trị -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Rối loạn phát âm co thắt -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 4. Rối loạn phát âm co thắt -- Điều trị -- Tóm tắt. 5. Thanh quản -- Phẫu thuật nội soi -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27704
Đang xử lý kỹ thuật
Top