loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu điều trị các bướu xương và tổn thương dạng bướu đầu gần xương đùi / Văn Đức Minh Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Thỉ , Lê Chí Dũng

Tác giả : Văn Đức Minh Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Thỉ , Lê Chí Dũng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng ; 24 cm

Số phân loại : 617.47

Chủ đề : 1. Xương đùi -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 2. Xương đùi -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 3. Bướu xương -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 4. Bướu xương -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 5. Chỉnh hình -- Tóm tắt. 6. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27701
Đang xử lý kỹ thuật
Top