loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật Việt Nam về quản trị hợp tác xã / Trương Thế Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Bành Quốc Tuấn , Phạm Văn Võ

Tác giả : Trương Thế Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Bành Quốc Tuấn , Phạm Văn Võ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], [174] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 344.5970668

Chủ đề : 1. Hợp tác xã -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Hợp tác xã -- Quản lý -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27690
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27691 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top