loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật Việt Nam về quản trị hợp tác xã / Trương Thế Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Bành Quốc Tuấn , Phạm Văn Võ

Tác giả : Trương Thế Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Bành Quốc Tuấn , Phạm Văn Võ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], [174] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 344.5970668

Chủ đề : 1. Hợp tác xã -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Hợp tác xã -- Quản lý -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27690
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27691 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top