loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý nhà nước về giá đất / Châu Hoàng Thân ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Trung Hiền , Phan Nhật Thanh

Tác giả : Châu Hoàng Thân ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Trung Hiền , Phan Nhật Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [5], [244] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 346.5970432

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quyền sử dụng đất -- Chính sách nhà nước -- Việt Nam. 3. Quyền sử dụng đất -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 4. Thuế giá trị đất đai -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27687
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27688 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top