loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sự phân bổ liều theo độ sâu sản phẩm chiếu xạ và hiệu ứng phát bức xạ hãm của chùm electron từ máy gia tốc RF-LINAC và LWFA / Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo, Chary Rangacharyulu

Tác giả : Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo, Chary Rangacharyulu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 117, [19] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Bức xạ -- Ứng dụng công nghiệp. 2. Chiếu xạ thực phẩm. 3. Electrons. 4. Máy gia tốc tuyến tính. 5. Vật lý hạt nhân. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27684
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27685 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top