loading

Sách, tuyển tập

Hoàng tử bé : tiểu thuyết / Antoine de Saint-Exupéry ; Lê Việt Dũng dịch

Tác giả : Antoine de Saint-Exupéry ; Lê Việt Dũng dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 115 tr. : hình vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786043544787

Số phân loại : 843.912

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Pháp -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LDN 614/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LDN 615/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LDN 616/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3507/2022
(M 717/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3508/2022
(M 717/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top