loading

Sách, tuyển tập

The Enlightened machine : an analytical introduction to neuropsychology / Daniel N. Robinson

Tác giả : Daniel N. Robinson

Nhà xuất bản : Columbia Univ. Pr.

Năm xuất bản : 1980

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 158 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 22 cm

Số phân loại : 612.8

Chủ đề : 1. Tâm sinh lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 467/89
(K09.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top