loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Accumulation and depletion of soil phosphorus pools / Hoàng Thị Kim Khuyên

Tác giả : Hoàng Thị Kim Khuyên

Nhà xuất bản : University of Adelaide

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Adelaide, Australia

Mô tả vật lý : viii, 118 tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 631.4

Chủ đề : 1. Đất trồng. 2. Luận án -- Úc. 3. Phốt pho -- Độc chất học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27669
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27670 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top