loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The impact of equitization on firm performance : evidence from Vietnam / Nguyen Van Tan ; advisor : Trinh Quoc Trung

Tác giả : Nguyen Van Tan ; advisor : Trinh Quoc Trung

Nhà xuất bản : University of Economics and Law

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xii, [226] tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.9597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp nhà nước -- Việt Nam -- Quản lý. 2. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Quản lý. 3. Năng suất công nghiệp -- Việt Nam. 4. Phát triển kinh tế -- Việt Nam. 5. Tư hữu hóa -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27662
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27663 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top