loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu mô hình truyền sóng của phương trình Schrodinger có nhiễu phi tuyến và các mô hình sóng liên quan / Huỳnh Thanh Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Quân, Mai Đức Thành

Tác giả : Huỳnh Thanh Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Quân, Mai Đức Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 110, [19] tờ : biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.124

Chủ đề : 1. Phương trình Gross-Pitaevskii. 2. Phương trình sóng phi tuyến. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27630
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27631 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top